Lyssna på sidan Lyssna

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Det är obligatoriskt att göra ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. Ventilationskontroller ska också ske löpande i många byggnader.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad.

Certifierad kontrollant ska utföra OVK

Ventilationskontrollen ska alltid utföras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten gör en besiktning och skriver ett protokoll som du ska skicka till bygglovenheten på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

På boverket.se finns information om vilka personer som är certifierade för att göra en OVK.länk till annan webbplats

Kontroll av besiktningen

Det är kommunens bygglovenhet som bevakar att du som är fastighetsägare gör OVK och att du rättar till fel och brister.

Intervaller för OVK

Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.

Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

Byggnadstyp och intervaller för OVK

Byggnad

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd från- och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning (FT och FTX)

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd frånluftsventilation med eller utan värmeåtervinning och självdragsventilation ( F-, FX- och S)

6 år

Undantag från OVK

Du behöver inte kontrollera ventilationen för följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus

Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte kontrollera ventilationen regelbundet :

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).

Skicka protokoll

Skicka ditt protokoll från besiktningen till msn@nynashamn.se
eller till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

För kommunens egna fastigheter skickas protokollet till kommunstyrelsen@nynashamn.se

Sidan granskad 2019-11-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp