Lyssna på sidan Lyssna

Handläggningstid för lov och anmälan

Vi handlägger ditt ärende inom tio veckor från det datum vi fått in din ansökan med kompletta handlingar.

​Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor. Tiden räknas från det datum då alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in, det vill säga när din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras kan det alltså ta längre tid än tio veckor. Om en ansökan behöver kompletteras ska du få information om detta inom tre veckor.

För lovbeslut gäller också att du måste vänta ytterligare fyra veckor från att du har fått ditt lov under tiden lovbeslutet kungörs, även ifall du har fått startbesked för åtgärden. Under denna tid har allmänheten möjlighet att överklaga lovet. Kungörelsen publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplatslänk till annan webbplats.

För anmälningsärenden gäller att beslut om startbesked ska fattas inom fyra veckor från att du har lämnat in ett komplett ärende. Om en ansökan behöver kompletteras ska du få information om detta inom tre veckor.

För anmälningsärenden får du börja bygga direkt när du har fått ditt startbesked.

Vissa ärenden tar längre tid

Vissa ärenden får bygglovhandläggaren själv besluta om och i andra ärenden är det miljö-och samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut. Dessa ärenden tar lite längre tid eftersom nämnden sammanträder en gång i månaden. Beslut i strandskyddsärenden och förhandsbesked fattas vanligen av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden.

Ansök i god tid om du tänker bygga på våren eller sommaren

Inför sommaren kommer det in väldigt många ansökningar och därmed ökar också handläggningstiden. Planerar du att bygga under våren eller sommaren rekommenderar vi att du skickar in din ansökan på hösten året innan du har tänkt att börja bygga.

Sidan granskad 2020-05-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp