Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Under semesterperioden har bygglovenheten lägre bemanning. Vi ber därför  om förståelse för att återkoppling i ärenden kan dröja.

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns byggnationer som du kan utföra i direkt anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Det gäller till exempel friggebod och skärmtak.

En del byggnadsåtgärder får du göra utan bygglov eller anmälan. De åtgärderna kan du göra direkt. Reglerna gäller enbart tomter som är bebyggda med en- eller tvåbostadshus.

För attefallshus och övriga attefallsåtgärder behöver du göra en anmälan.

Det får du göra utan bygglov eller anmälan:

  • Skyddad uteplats. Du får anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadhus. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. En skyddad uteplats får endast anordnas vid bostadshuset, man får alltså inte anordna en sådan vid en komplementbyggnad.

  • Skärmtak. Du får bygga skärmtak för en- och tvåbostadshus och tillhörande fristående uthus, garage och andra små byggnader utan bygglov. Den sammanlagda arean skärmtaken får dock inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. Skärmtaket ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Europeiska konstruktionsstandarderna.
     
  • Komplementbyggnad maximalt 15 kvadratmeter, så kallad friggebod. Du får bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i anslutning till ett en- eller tvåbostadhus utan bygglov.

    Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 3 meter. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till nocken. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte kan ge ett sådant medgivande.

    Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).
Sidan granskad 2019-06-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp