Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som kräver bygglov, marklov eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Vid olovligt byggande kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift eller kräva att bygget rivs.

Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller börja använda byggnaden utan slutbesked.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska se till att det som byggts utan lov tas bort eller rättas till. Nämnden kan även besluta att ge lov i efterhand.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande ska nämnden ta ut byggsanktionsavgifter med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften ska betalas av:

  • den som ägde fastigheten när den olovliga åtgärden utfördes
  • den som utförde åtgärden eller
  • den som fått en fördel av den.

Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Byggåtgärder preskriberas efter 10 år

Det innebär att det efter 10 år är för sent för kommunen att gripa in. Det innebär dock inte att kommunen godkänner den olovliga åtgärden eller att den blir laglig. Du får till exempel inte utföra bygglovsbefriade åtgärder på byggnader som uppförts olovligt även om den är mer än 10 år gammal.

Förändringar inom strandskyddszonen kräver dispens

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, på både land- och vattensidan. Inom den zonen är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra befintliga byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna, gräva eller förbereda byggnationer och att fälla träd som är av värde för växt- och djurlivet. I vissa fall gäller strandskyddet ända upp till 300 meter.

Misstänkta olovliga åtgärder

Om du misstänker att något är olovligt utfört bör du kontakta kommunen.

Använd gärna e-tjänsten Klagomål olovlig byggnationlänk till annan webbplats

Kan en anmälare vara anonym?

Det finns inte någon skyldighet för den som gör en anmälan att uppge sitt namn. En myndighet kan inte ställa krav på en skriftlig, undertecknad anmälan för att vidta de åtgärder som kan vara aktuella. Att myndigheten inte har anmälarens namn kan dock medföra att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande. Myndigheten kan inte kontakta eller ställa frågor till anmälaren när dennes namn inte är känt för myndigheten.

En skriftlig anmälan blir en allmän handling när den kommer in till myndigheten. En muntlig anmälan blir en allmän handling när en handling med uppgifterna har upprättats på myndigheten. Har anmälaren själv uppgett sitt namn eller hans eller hennes identitet är bekräftad på annat sätt är namnet en uppgift som omfattas av dokumentationsskyldigheten. Detta gäller oavsett vad anmälan rör.

Sidan granskad 2020-04-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp