Lyssna på sidan Lyssna

Kontrollansvarig och sakkunnig

Byggherren ska i sin ansökan om lov föreslå vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga, om någon sådan behövs.

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. Det är du som är byggherre som föreslår en kontrollansvarig i din ansökan.

Krav på certifiering

Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Hitta certifierad kontrollansvarig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Arbetet kan omfatta allt från projektering, tillverkning och byggande, till färdigställande.

Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna en rapport till byggherren och byggnadsnämnden, som blir ett viktigt underlag för beslutet om slutbesked.

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det innebär bland annat att byggherre och kontrollansvarig inte får vara släkt eller jobba inom samma företag.

Här finns blankett för att anmäla information om kontrollansvarig.

Sakkunnig

Under pågående bygge behöver byggnadens tekniska utförande kontrolleras och besiktigas av en sakkunnig. Det kan gälla brandskydd, konstruktion, ventilation, vatten- och avloppsinstallation. Den sakkunniga ska intyga att det tekniska utförandet följer PBL.

Kontrollansvarig kan utföra sakkunnighetsbesiktningar om kompetens finns, i annat fall behöver fristående sakkunnig anlitas. Den sakkunnige ska ha dokumenterad byggteknisk kompetens om det som ska besiktigas och intygas.

Byggherre

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt lag och enligt de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, exempelvis bygglovbeslut.

Sidan granskad 2020-06-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp