Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Fornlämningar

Innan du köper hus eller tomt bör du undersöka om det finns fornlämningar på fastigheten. Det är fastighetsägaren eller exploatörens ansvar att se till att fornlämningar inte skadas.

Innan du köper tomt eller hus

Enligt fornminneslagen är det fastighetsägaren eller exploatörens ansvar att se till att fornlämningar inte skadas. Det är också fastighetsägarens skyldighet att ta reda på om fornlämningar kommer att beröras vid en eventuell exploatering.

Fornlämningar är utmärkta med ett R på den ekonomiska kartan. Det tillkommer hela tiden nya fornlämningar så kartan är inte helt uppdaterad. För att vara på den säkra sidan bör man kontakta antikvarisk expertis, antingen på kommunen eller på Länsstyrelsen.

Så gör du om det finns fornlämningar på din mark

Om du inte tänker att bygga eller på något annat sätt förändra marken så behöver du bara se till att fornlämningen inte skadas.

Vill du bygga så är du skyldig att ta kontakt med antikvariska myndigheter. Det är Länsstyrelsen som beslutar om de åtgärder som behövs. För att undersöka hur stor fornlämningen är finns flera metoder. Ofta börjar man med att göra en arkeologisk utredning, därefter kan man göra en förundersökning och slutligen en utgrävning. Det är den som bygger som bekostar de utredningar och utgrävningar som behövs.

Runsten i grönt gräs

Runsten vid Jursta.

Sidan granskad 2020-05-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp