Lyssna på sidan Lyssna

Bygga i värdefulla kulturmiljöer

I Nynäshamns kommun finns många miljöer, fornlämningar och byggnader som har kulturhistoriskt värde. När du ska bygga nytt eller göra förändringar på befintliga byggnader i en kulturmiljö finns särskilda regler att följa.

Kontakt kommunantikvarie

Sanna Jonsson, kommunantikvarie
08-520 684 85
sanna.jonsson@nynashamn.se

När du ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad ska du alltid ta hänsyn till hur den planerade förändringen passar in i den omgivande miljön. För byggnader och miljöer av särskilt kulturhistoriskt värde gäller att du ska ta extra hänsyn. Byggnader eller miljöer får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Detta gäller alla förändringar även om de inte är bygglovspliktiga.

I kommunens översiktsplan finns det riktlinjer för hur olika områden i kommunen kan utvecklas och vad man ska ta hänsyn till. Kommunen har också ett kulturmiljöprogram som talar om vilka byggnader och områden som det ska tas extra hänsyn till ur kulturmiljösynpunkt.

Kontakta kommunantikvarien i ett tidigt skede

När du söker lov eller gör en anmälan för ett område som kan ha ett kulturhistoriskt värde skickas alltid en remiss till kommunantikvarien för bedömning av vilka åtgärder du får genomföra. Därför kan det vara bra att ta reda på vad som gäller redan innan du gör din ansökan. Du är välkommen att kontakta kommunantikvarien för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Du kan också få råd om renovering och materialval ur byggnadsvårdssynpunkt. För att kunna göra en bedömning behöver vi nästan alltid ett foto på byggnaden eller området.

Kulturmiljöer av riksintresse

I Nynäshamns kommun finns sex områden som länsstyrelsen har utpekat som riksintressen för kulturmiljövården. De riksintressanta kulturmiljöerna i Sverige ska spegla hela vår historia och utgöra ett brett urval över hela landet. Riksintressena regleras i miljöbalken och de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

Riksintressen i Nynäshamns kommun

  • Karta-Oaxen-Stora Vika
  • Fållnäs
  • Sorunda-Stymninge
  • Ösmo
  • Hammersta
  • Öja bytomt-Landsort

Läs mer om Nynäshamns kommuns riksintressen hos riksantikvarieämbetet.länk till annan webbplats

Kulturmiljöer och byggnader av lokalt intresse

Nynäshamns kommun har i kommunens kulturmiljöprogram valt ut områden och byggnader som är särskilt värdefulla för kulturmiljövården ur ett lokalt perspektiv. Några exempel är Luddes stuga, skeppssättning Torps Malm, kungshögen vid Sorunda kyrka och runhällen vid Blista.

Vad betyder kulturhistoriskt värde?

Kulturhistoriskt värde kan bestå av olika saker. Det kan vara en byggnad som på något sätt är unik, kanske det är en av få som är välbevarade från en viss stil eller tidsperiod. Men en kulturmiljö kan också vara en helhetsmiljö som är viktig att värna om för att förstå historien om platsen och hur människor har levt och verkat här. Platsen i sig kan också vara förknippad med en historisk händelse eller en viktig person och därför vara värd att bevara.

Sidan granskad 2019-09-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp