Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked

Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked från kommunen. Det får du i de flesta fall efter det tekniska samrådet. Vid enklare ärenden får du startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Tekniskt samråd

Vissa ärenden kräver ett tekniskt samråd med bygglov. På samrådsmötet går vi bland annat igenom:

  • hur arbetet ska planeras och organiseras
  • förslaget till kontrollplan (lämnas senast in vid detta möte)
  • övriga handlingar som behövs för att vi ska kunna ge ett startbesked

Startbesked

Efter det tekniska samrådet skriver handläggaren fram ett beslut om startbesked som skickas till byggherren och kontrollansvarig. Du får inte börja bygga innan du har fått startbeskedet.

Slutsamråd

Meddela oss i god tid när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar vi in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Slutbesked

När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner vi byggprojektet med ett slutbesked. Du får inte börja använda byggnaden eller åtgärden innan du har fått slutbeskedet.

Sidan granskad 2019-02-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp