Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kontrollplaner

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som behöver utföras i ett bygg- eller rivningsprojekt och vem som ska utföra dem.

Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan men den ska anpassas till det ärende den gäller. För ett enklare ärende räcker en enkel kontrollplan. 

Kontrollplanen ska innehålla alla de uppgifter som säkerställer att:

 • kraven i plan- och bygglagen uppfylls
 • en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas
 • kravet på varsamhet uppfylls när det gäller ändringar av en byggnad

Det här ska kontrollplanen innehålla

I kontrollplanen ska det stå:

 • vad som ska kontrolleras
 • hur kontrollerna ska gå till
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vad kontrollerna görs emot (exempelvis ritningar och gällande lagstiftning)
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
 • hur momenten ska kontrolleras och dokumenteras
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Endast kontrollpunkter som är relevanta för projektet ska vara med i kontrollplanen.

Vem ska ta fram kontrollplanen?

Du som ska bygga lämnar in ett förslag till kontrollplan. Vid mer omfattande åtgärder krävs en kontrollansvarig som då även ansvarar för kontrollplanen. 

Exempel på kontrollplaner

Här hittar du mallar för olika typer av kontrollplaner. För att kunna ladda ner mallarna så måste du ha Microsoft Excel installerat på din dator.

Sidan granskad 2019-04-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp