Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Eldstad och braskamin

Om du tänker installera en eldstad eller braskamin ska du anmäla det till oss först.

För att installera en eldstad och uppföra rökkanal eller ändra en befintlig eldstad krävs inget bygglov. Du ska däremot göra en anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.

Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Besiktning

Innan eldstaden får användas ska den besiktigas av en skorstensfejarmästare (sotarintyg) enligt SSR-godkänd besiktning. Förutom att kontrollera om eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt skydd mot brand, så kontrolleras även att takskyddsanordningar (takstege, glidskydd för lös markstege med mera) uppfyller kraven. Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vad som gäller för din byggnad.

Slutbesked

När sotarintyget och verifierad kontrollplan kommer in till oss utfärdas ett så kallat slutbesked för installationen och ärendet avslutas. Har du frågor om anmälan eller installationen är du välkommen att kontakta oss. För praktiska frågor kring installation kontakta din sotare.

Grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du börjar bygga. Det är viktigt att man funderar över hur omgivningen kommer att påverkas av följderna av installationen, exempelvis rökbildning med mera. Återkommande klagomål på röken kan medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden.

Golvet framför eldstaden (eldstadsplanet)

För slutna mindre eldstäder bör det finnas eldstadsplan framför eldstaden. Det bör täcka golvet minst tre decimeter framför eldstaden och en decimeter på vardera sidan om den. För öppna eldstäder bör eldstadsplanet täcka minst en meter från eldstadens centrum till brännbart golv. Eldstadsplan i en bostad kan bestå av till exempel 0,7 millimeter stålplåt.

Anmäl eldstad eller braskamin

Dessa handlingar ska du skicka med i din anmälan:

Sidan granskad 2019-04-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp