Lyssna på sidan Lyssna

Attefallshus och övriga attefallsåtgärder

När du ska bygga attefallshus eller göra någon annan attefallsåtgärd behöver du göra en anmälan. Här hittar du checklistor och mer information om vilka regler som gäller. 

Se Boverkets video Frågor och svar om bygglovbefriade åtgärder för svar på vanliga frågor om Attefallsåtgärder och andra bygglovbefriade åtgärder.

Attefallsåtgärder kräver anmälan

Så kallade attefallsåtgärder får du utföra utan bygglov. Även om du inte behöver bygglov måste du innan byggstart göra en anmälan enligt plan- och bygglagen och vänta på ett startbesked. Reglerna för attefallsåtgärder gäller för:

 • Komplementbyggnad maximalt 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus.
 • Komplementbostadshus maximalt 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus.
 • Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus.
 • Tillbyggnad maximalt 15 kvadratmeter
 • Takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

Komplementbyggnad maximalt 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus

Du behöver inget bygglov för att bygga en maximalt 30 kvadratmeter stor komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, så kallat attefallshus. Du måste däremot göra en anmälan till kommunen.

 • Den sammanlagda byggnadsarean av attefallshusen får inte vara större än 25 kvadratmeter.
 • Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.
 • Däremot får byggnaden strida mot detaljplanen.
 • Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Om en byggnad uppförs utan anmälan eller startbesked räknas den som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.
 • Det är också möjligt att använda attefallshuset som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.
 • När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka lagkrav som behöver uppfyllas.

Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus

Att ändra en komplementbyggnad till att bli ett komplementbostadshus kräver inte bygglov men är en anmälningspliktig åtgärd (förutsatt att den nya byggnaden klarar lagkraven).

Komplementbostadshus maximalt 30 kvadratmeter, så kallat attefallshus


Du behöver inget bygglov för att bygga en maximalt 30 kvadratmeter stor komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, så kallat attefallshus. Du måste däremot göra en anmälan till kommunen.

 • Den sammanlagda byggnadsarean av attefallshusen får inte vara större än 30 kvadratmeter.
 • Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.
 • Däremot får byggnaden strida mot detaljplanen.
 • Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Om en byggnad uppförs utan anmälan eller startbesked räknas den som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.
 • För komplementbostadshus behöver en kontrollansvarig anmälas och tekniskt samråd hållas innan startbesked kan utfärdas.
 • Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som fritids- eller permanentbostad, så kallat komplementbostadshus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean på olika användningar, till exempel 3 m² förråd och 22 m² bostad, förutsatt att bostaden uppfyller kraven för bostäder i Boverkets Byggregler.
 • När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka lagkrav som behöver uppfyllas.

Tillbyggnad maximalt 15 kvadratmeter

 • Du får göra högst en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadhus utan bygglov.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • Tillbyggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.
 • Däremot får tillbyggnaden strida mot detaljplanen.
 • Du måste skicka in en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du kan påbörja bygget. Slutbesked krävs innan tillbyggnaden får tas i bruk. Om en tillbyggnad uppförs utan anmälan eller startbesked räknas den som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Takkupor

Du får bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Däremot krävs att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du kan påbörja bygget.

Bygglov krävs dock för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion eller om huset redan har två takkupor.

Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

Du kan inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. Men du måste göra en anmälan till kommunen.

Villkor för anslutning av avlopp till komplementbostadshus

När du ansluter ett komplementbostadshus till avlopp kan du behöva betala anläggningsavgift. Det här gäller:

 • Reglerna för anslutning av avlopp gäller när du ansluter avlopp för fristående attefallshus som är avsedd att bo i, har toalett, kokmöjlighet och separat ingång.
 • Om du ansluter komplementbostadshuset till det kommunala VA-nätet ska du betala en separat anläggningsavgift samt brukningsavgift.
 • Om du har enskilt vatten och avlopp behöver du söka tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta ett avlopp.

Gör anmälan enligt plan- och bygglagen

Dessa handlingar ska du skicka med i din anmälan:

Handlingar för eldstad och braskamin:

Mer information om respektive handling hittar du i checklistorna.

Sidan granskad 2020-07-31

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp