Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, bygga till eller göra en förändring av en befintlig byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Du kan också behöva andra typer av lov som marklov, rivningslov eller strandskyddsdispens. Börja med att ta reda på vilken typ av lov du behöver.

Se Boverkets introduktionsfilm om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Här finns även Boverkets broschyr Får jag bygga?länk till annan webbplats

  • Bygglov - bygglov söker du för nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning, vissa yttre och inre ändringar på byggnader och andra anläggningar.
  • Anmälan enligt plan- och bygglagen - om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Hit hör attefallshus och andra attefallsåtgärder.
  • Marklov - när du gör en utfyllnad som avsevärt ändrar markens höjd ska du söka marklov. Marklov kan även krävas för att fälla träd inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Rivningslov - när du ska riva en byggnad helt eller delvis ska du söka rivningslov.
  • Strandskyddsdispens - om du ska utföra en åtgärd inom strandskyddat område kan du behöva strandskyddsdispens.
  • Förhandsbesked - du kan söka förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Förhandsbeskedet ger svar på om det du planerar att bygga är möjligt på just den plats du tänkt dig. Förhandsbesked är frivilligt att söka och främst aktuellt om du ska bygga utanför detaljplanelagt område.
Sidan granskad 2019-09-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp