Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Befolkningsstatistik

Här hittar du befolkningsstatistik för Nynäshamns kommun. Under Dokument finns befolkningsprognosen samt befolkningsuppgifter för det senaste året. 

Befolkningsprognosen utgår från befolkningen uppdelad på kön och ålder i ettårsklasser per den 31 december 2017. Den bygger på antaganden om hur befolkningen har fött barn, avlidit, flyttat till kommunen samt flyttat från kommunen.

En viktig komponent i befolkningsprognosen är takten som nybyggnation sker. I den senaste prognosen finns tre olika antaganden om byggtakten med tre prognoser totalt. Ett maximalt scenario där alla detaljplaner som redan är antagna byggs ut och inga planer blir försenade. Ett huvudscenario där två tredjedelar av alla planer byggs ut inom tidplanen samt ett lågt scenario där endast en tredjedel av alla planer byggs ut inom tidplanen.

Hur väl dessa olika antaganden stämmer överens med verkligheten varierar över tid och kan förändras flera gånger inom prognosperioden.

 

Befolkningsförändringar under 2017

  • Folkmängd : 28 109 (2017)
  • Folkökning under året: 357
  • Födda: 296
  • Döda: 287
  • Inrikes inflyttningar: 1 759
  • Inrikes utflyttningar: 1 611
  • Invandringar: 286
  • Utvandringar: 89

Befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) baseras på de uppgifter som folkbokförda personer i Nynäshamns kommun lämnar till Skatteverket.

Statistiken redovisas månadsvis och innehåller uppgifter om folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel  födda, döda och in- och utflyttade. 


Sidan granskad 2018-06-19

Befolkningsprognos 2018-2028

Omslagsbild Befolkningsprognos

Klicka på bilden för att öppna prognosen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp