Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

Folkhälsa

En god hälsa och att vara nöjd med livet är något som de flesta strävar efter. Det är också det som folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun fokuserar på.

Logga för Årets folkhälsokommun

Det här är folkhälsa

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår och hur hälsan utvecklas över tid. Samhället kan på olika sätt skapa förutsättningar för en god hälsa. Exempel är tillgång på bra skolor, säkra trafikmiljöer och fina naturområden. Samhället kan också göra det enklare att göra hälsosamma val.

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Målet med folkhälsan i Nynäshamn

Alla  kommuninvånarna ska ha rätten till en bra hälsa. För att kunna ha en bra hälsa krävs att det finns bra samhällsstrukturer som värnar hälsan.  Folkhälsoarbetet i Nynäshamn bedrivs därför på flera nivåer och inom olika verksamheter samtidigt. I Nynäshamn finns det folkhälsosatsningar för hela befolkningen men det finns också satsningar som endast är till för utvalda grupper eller individer. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp. Likaså är att minska ojämlikheten i hälsa prioriterad.

Folkhälsans utveckling följs upp genom enkäter och statistik från egna verksamheter och statliga myndigheter. Du hittar mer information om detta under rubriken Så mår Nynäshamn.

Sidan granskad 2018-06-14
Sidansvarig: Elin Rosén

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp