Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Sortera dina matrester

Sortera ut dina matrester istället för att slänga dem i vanliga soppåsen. Då kan de bli till biogas som kan driva bussar, taxibilar och sopbilar. Dessutom bildas biogödsel som kan användas i jordbruket.

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. Om vi istället sorterar ut våra matrester kan de omvandlas till biogas. Biogasen kan användas som drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar. Biogas är bättre för miljön och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen bildas också biogödsel som kan användas i jordbruket istället för konstgödsel.

Läs mer och anmäl dig till matavfallsinsamlingen i Nynäshamns kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bara en fjärdedel av matavfallet återvinns

I Stockholmsområdet är vi extra dåliga på att sortera rätt. Bara en fjärdedel av matavfallet återvinns. Det finns ett nationellt mål som säger att allt matavfall ska sorteras ut och tas om hand år 2018.

Om kampanjen sortera matresten

Kampanjen Sortera matresten är en stor kampanj som alla kommuner i Stockholms län står bakom. Målet är att vi ska bli fler som sorterar vårt matavfall och på så sätt bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Sidan granskad 2018-06-15
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp