Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Artiklar om bygga, bo och miljö

 • 2020-01-23
  Planering för fler bostäder i Ösmo
  En fastighetsägare vill bygga fler bostäder nära Ösmo station. Nu påbörjas arbetet med ny detaljplan för området.
 • 2020-01-23
  Planering inför nytt seniorboende påbörjas
  Nu påbörjas arbetet med ny detaljplan för Hacktorp där ett nytt seniorboende planeras.
 • 2020-01-21
  Nynäshamns kommun antagen till Glokala Sverige
  Nynäshamns kommun utvidgar hållbarhetsarbetet. I dagarna kom beskedet att kommunen antagits till projektet Glokala Sverige som hjälper kommuner och regioner att växla upp hållbarhetsarbetet.
 • 2020-01-16
  Plan för utredning av ny simhall
  Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 16 januari att en plan för utredning av ny simhall ska tas fram. Planen ska svara på hur en utredning ska gå till, vad den ska innehålla och en tidsplan. Anledningen är att den nuvarande simhallen i Ösmo är i bristfälligt skick och behöver ersättas.

 • 2020-01-15
  Rivning av fastigheter
  Kommunen planerar att riva bland annat Humlegårdsskolan och Lilla Gröndal.
 • 2020-01-10
  Renovering av avloppsledningar inleds i Nynäshamn
  På måndag, 13 januari, inleds renovering av avloppsledningar i västra delen av Nynäshamns centrum. Berörda gator är Floravägen, Mörbyvägen, Frejgatan, Centralgatan och Heimdalsvägen.
 • 2020-01-09
  Lågt vattentryck i Nynäshamns stad
  Natten mellan den 9-10 januari kan vattentrycket i Nynäshamns stad, främst den norra delen, vara lägre än vanligt.
 • 2019-12-20
  Uppdatering om Alhagen efter kemikalieutsläpp
  Provsvar visar att det inte längre finns anledning till försiktighet i Alhagens våtmark efter tidigare otillåtet kemikalieutsläpp.
 • 2019-12-20
  Ny rening för dagvatten från Ösmo föreslås
  Kommunens VA-avdelning föreslår att utloppet för dagvattenledningen till Muskan flyttas. Syftet är att minska miljöbelastningen på sjön och samtidigt göra plats för en badplats. Beslut fattas av politikerna den 21 januari
 • 2019-12-20
  Plan som visar hur kommunens vatten mår är beslutad
  Nu har kommunfullmäktige sagt ja till en ny yt- och grundvattenplan som säger hur kommunens vatten mår och hur kommunen ska jobba för bättre vattenkvalitet.
 • 2019-12-12
  Park blir av i Stora Vika
  På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte i december sa politikerna återigen ja till medborgarförslaget om en park i Stora Vika. Kommunen planerar att bygga den nya parken under våren 2020.
 • 2019-12-11
  Uppdatering om kemikalieutsläpp
  En stor mängd kemikalier har otillåtet släppts ut i avloppet i Nynäshamns kommun. Detta påverkar Alhagens våtmark, men inte dricksvattnet i kommunen. Vi uppmanar till viss försiktighet och att man håller barn och hundar borta från vattnet i Alhagens våtmark just nu. Prover visar på förekomst av alifater och skumbildande ämnen.
 • 2019-12-10
  Lågt vattentryck 11 december i norra Nynäshamn
  Onsdag den 11 december kan det vara lågt vattentryck i delar av norra Nynäshamn.
 • 2019-12-06
  Så ska fastighetsunderhållet förbättras
  En revisionsrapport visar på brister i kommunens fastighetsunderhåll. Nu finns det en plan för hur arbetet ska förbättras.
 • 2019-11-28
  Kommunen tar helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet
  Nynäshamns kommun tar helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor. Nästa år påbörjas arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument med helt nya mål för kommunens arbete med folkhälsa och så kallad social hållbarhet. Det arbetet ska gå hand i hand med kommunens klimat- och miljömål. Målet med arbetet är att nå ett hållbart och friskare Nynäshamn. Framtagandet av styrdokumentet beslutades på kommunstyrelsens senaste sammanträde 21 november.
 • 2019-11-28
  Förändringar i VA-taxan
  Från den 1 januari 2020 höjs VA-taxan med 4 procent.
 • 2019-11-25
  Renovering av VA-ledningar på Idunvägen 
  Från slutet av november till våren 2020 utförs VA-arbeten på Idunvägen. Det innebär begränsad framkomlighet.
Sidan granskad 2018-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp