Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Underrättelse om granskning

Markregleringar i Stora Lundby

Ett förslag till ny detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 m.fl. samt upphävande av detaljplan B 600 har upprättats i maj 2019. Detaljplanen sänds nu ut på granskning till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Planområdet ligger i Lundby cirka 2 mil norr om Nynäshamn.

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig placering av allmänna ytor för bollspel och lek mm, i linje med hur marken används av de boende i området idag. Planen ska också skapa förutsättningar för att de boende ska kunna äga och sköta den gemensamma marken tillsammans.

Samråd av planförslaget pågick under perioden 18 december 2018 – 20 januari 2019. Synpunkter som framförts under samrådsskedet redovisas i en samrådsredogörelse.

Tyck till om detaljplanen

Granskningstid: tisdag 18 juni – söndag 11 augusti 2019
Detaljplanen har nu skickats ut på granskning. Det betyder att sakägare, myndigheter, närboende och allmänheten kan tycka till om förslaget.

Detaljplanen finns tillgänglig på:
www.nynashamn.se/detaljplaner
• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset
• biblioteken i Nynäshamn och Sorunda

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till: Nynäshamns kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 149 81 Nynäshamn eller till msn@nynashamn.se.

Senast den 11 augusti 2019 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av Staffan Ahlstedt, staffan.ahlstedt@nynashamn.se, 08-520 682 37

Sidan granskad 2019-06-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp