Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Protokoll, kallelser och dagordningar 

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats. Protokollet publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Valnämndens protokoll

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens landsbygdsutskotts protokoll

Landsbygdsutskottet är inte verksamt längre. Se protokoll från tidigare år

Rådgivande grupper

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokolllänk till annan webbplats

Kallelser/dagordningar

Här hittar du nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.Kommunfullmäktiges tillkännagivande och dagordningar

Tillkännagivande

Dagordningar

Kommunstyrelsens dagordningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts dagordningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts dagordningar

Rådgivande grupper

Mötestider för kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00.

Kommunfullmäktige 12 december 2019

Kommunfullmäktige 16 januari 2020 - Observera! Inställt sammanträde.
Kommunfullmäktige 13 februari 2020
Kommunfullmäktige 12 mars 2020
Kommunfullmäktige 16 april 2020
Kommunfullmäktige 14 maj 2020
Kommunfullmäktige 10 juni 2020
Kommunfullmäktige 11 juni 2020 (budget)
Kommunfullmäktige 17 september 2020
Kommunfullmäktige 15 oktober 2020
Kommunfullmäktige 12 november 2020
Kommunfullmäktige 10 december 2020

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 5 december (temadag) 2019
Kommunstyrelsen 12 december 2019

Kommunstyrelsen 16 januari 2020
Kommunstyrelsen 13 februari 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 20 februari 2020
Kommunstyrelsen 19 mars 2020
Kommunstyrelsen 26 mars 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 2 april 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 23 april 2020
Kommunstyrelsen 19 maj 2020
Kommunstyrelsen 28 maj 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 17 juni 2020
Kommunstyrelsen 3 september 2020
Kommunstyrelsen 24 september 2020
Kommunstyrelsen 1 oktober 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 22 oktober 2020
Kommunstyrelsen 19 november 2020
Kommunstyrelsen 3 december 2020 (temadag)
Kommunstyrelsen 17 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 december 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 december 2020

Valnämndens möten under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Valnämnden har inga inplanerade sammanträdesdagar för år 2020.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2020
Barn- och utbildningsnämnden 19 februari 2020
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2020
Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2020
Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2020 
Barn- och utbildningsnämnden 10 juni 2020
Barn- och utbildningsnämnden 26 augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden 23 september 2020
Barn- och utbildningsnämnden 21 oktober 2020
Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2020
Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2020

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammmanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 januari 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 mars 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 april 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 april 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 maj 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 maj 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 augusti 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 september 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 september 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 oktober 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november 2020
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämnden 29 januari 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2 mars 2020
Kultur- och fritidsnämnden 27 april 2020
Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2020
Kultur- och fritidsnämnden 15 juni 2020
Kultur- och fritidsnämnden 21 september 2020
Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2020
Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2020

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 22 februari
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 23 april
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 10 juni
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 16 september
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 21 oktober
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2 december

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8 januari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 januari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 mars
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 mars
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 april
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 maj
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 maj Temadag (halv)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 juni Temadag (hel)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 11 juni
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20 augusti
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17 september
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 oktober Temadag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12 november
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19 november Temadag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 december

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 januari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 februari
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 mars
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 april
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 maj
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 28 maj
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 augusti
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 september
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 29 oktober
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 26 november

Socialnämndens sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden 28 januari
Socialnämnden 18 februari
Socialnämnden 31 mars
Socialnämnden 28 april
Socialnämnden 26 maj
Socialnämnden 16 juni
Socialnämnden 1 september
Socialnämnden 29 september
Socialnämnden 27 oktober
Socialnämnden 24 november
Socialnämnden 15 december

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden under året

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens arbetsutskott 14 januari
Socialnämndens arbetsutskott 4 februari
Socialnämndens arbetsutskott 17 mars
Socialnämndens arbetsutskott 14 april
Socialnämndens arbetsutskott 12 maj
Socialnämndens arbetsutskott 2 juni
Socialnämndens arbetsutskott 18 augusti
Socialnämndens arbetsutskott 15 september
Socialnämndens arbetsutskott 13 oktober
Socialnämndens arbetsutskott 10 november
Socialnämndens arbetsutskott 1 december

Sidan granskad 2019-05-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp