Lyssna på sidan Lyssna

Underrättelse i bygglovsärende för Vansta 5:50, nybyggnation av friluftsbad, parkering och utegym

Diarienummer: MSN/2020/0740/229
Fastighetsbeteckning: Vansta 5:50

Underrättelsetiden är till 5 oktober 2020

Som berörd granne/sakägare får du tillfälle att yttra dig om ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ditt yttrande ska ha inkommit till bygglovenheten senast den 5 oktober 2020. Om du inte lämnar in något yttrande kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

Ärendet

Ärendet avser nybyggnation av friluftsbad, utegym och parkeringsplats. Anläggningarna placeras vid Muskans sydliga del i anslutning till Sköndalsvägen, med en storlek om ca 2370 m² (se situationsplanen för placering).Skäl till underrättelseFörslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

 • Parkeringen placeras på ”parkmark”, användningen avviker från gällande ändamål.
 • Bryggan placeras på ett område markerat ” V ”, ett område som inte får överbyggas.
 • Friluftsbadet placeras på ”parkmark”, användningen avviker från gällande ändamål.

  Ditt svar skickas via post eller e-post till:
  Nynäshamns kommun,
  Bygglovenheten
  149 81 Nynäshamn

  eller digitalt till: msn@nynashamn.se

Glöm inte att ange ärendets diarienummer (MSN/2020/0740/229) och fastighetsbeteckning (Vansta 5:50) samt fastighetsbeteckningen på din fastighet, namn och telefonnummer.

Upplysning

För att ta del av handlingar i ärendet vänligen kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ring på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret (MSN/2020/0740/229-16) eller fastighetsbeteckningen (Vansta 5:50) vid förfrågan.

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa personuppgifter om dig.Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPRlänk till annan webbplats
Med vänlig hälsning
bygglovsenheten

Sidan granskad 2020-09-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp