Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Underrättelse i bygglovsärende, Hoxla 11:1, Cykelställ

Underrättelsen avser bygglov för nybyggnad av cykelställ

Diarienummer: MSN/2019/1611/229-7

Fastighet: Hoxla 11:1, Nynäshamns kommun

Ärendet avser: Nybyggnad av cykelställ med tak

Som berörd granne/sakägare får du tillfälle att yttra dig om ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ditt yttrande ska ha inkommit till bygglovenheten senast den 15 november 2019. Om du inte lämnar in något yttrande kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

Ärendet

Nybyggnation av ett cykelställ med tak om ca 14m² byggnadsarea som placeras i anslutning till busshållplatserna vid spångbro torg.

Skäl till underrättelse

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

- Byggnadens användning avviker från gällande ändamål. Marken är avsedd för ”park” som nu bebyggs.

Ditt svar skickas via post eller e-post till:
Nynäshamns kommun,
Bygglovenheten
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: msn@nynashamn.se

Glöm inte att ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning samt fastighetsbeteckningen på din fastighet, namn och telefonnummer.

Upplysning

För att ta del av handlingar i ärendet vänligen kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ring på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret och fastighetsbeteckningen vid förfrågan.

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa personuppgifter om dig.

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPRlänk till annan webbplats

Med vänlig hälsning
bygglovenheten

Sidan granskad 2019-10-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp