Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Underrättelse i bygglovsärende, Nynäshamn 2:1, Gatukök

MSN/2012/0896/229
Fastighet: Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun

Underrättelsen avser bygglov för

förlängning och ändring av tidsbegränsat bygglov för gatukök

Som berörd granne/sakägare får du tillfälle att yttra dig om ansökan enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ditt yttrande ska ha inkommit till bygglovenheten senast den 18 november 2019. Om du inte lämnar in något yttrande kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

Ärendet

Ansökan avser förlängning till och med 14 november 2021 av ett tidigare tidsbegränsat bygglov för uppställning av gatukök, samt med ändring av utformningen. Gatuköket utökar sin utbredning på marken med en tillbyggnad om ca 3,5 kvm. Den totala byggnadsarean blir därefter ca 11,5 kvm.

Skäl till underrättelse

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

För fastigheten gäller detaljplan 838, antagen den 13 januari 2010 och laga kraft den 25 augusti 2011 med stöd av äldre plan- och bygglagen 1987:10, förkortas ÄPBL.

- Gatuköket placeras på mark som enligt detaljplanen avses för lokalgata.

Ditt svar skickas via post eller e-post till:
Nynäshamns kommun,
Bygglovenheten
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: msn@nynashamn.se

Glöm inte att ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning samt fastighetsbeteckningen på din fastighet, namn och telefonnummer.

Upplysning

För att ta del av handlingar i ärendet vänligen kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ring på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa personuppgifter om dig.

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPRlänk till annan webbplats

Sidan granskad 2019-10-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp