Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kungörelse om tidsbegränsat bygglov för Vansta 5:50 för nybyggnad av förskolepaviljonger

Diarienummer: KS/2019/0169/232
Fastigheten: Vansta 5:50, Ösmo
Ärendet avser: tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljonger

Kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun har beviljat tidsbegränsat bygglov och startbesked för nybyggnad av förskolepaviljonger till och med 2023-11-16 för fastigheten Vansta 5:50, Viksängen IP. Beslutet finns tillgängligt på Kommunstyrelseförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan. Beslutet har vi kungjort i Post- och Inrikes tidningar.

Kungörelse-id: K498053/19
Kungörelsen avser fastigheten: Vansta 5:50, Ösmo
Publiceringsdatum: 2019-09-10
Diarienummer: KS/2019/0169/232

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Kommunstyrelsen, 149 81 Nynäshamn eller kommunstyrelsen@nynashamn.se. Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till kommunstyrelsen senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.

Vår hantering av dina personuppgifter

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa personuppgifter om dig.Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR

Sidan granskad 2019-09-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp