Lyssna på sidan Lyssna

2020-02-28

Kungörelse om föreläggande

Ändring av detaljplan S1

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att se över stadsplan S1. Det är stadens äldsta stadsplan från 1915. Förvaltningen har inlett arbetet med en ändring av detaljplan. En kulturhistorisk analys av bebyggelsen har gjorts och i planförslaget anges olika skyddsklasser för bebyggelsen. De fastigheter som fått beteckningen q i förslaget till detaljplan kan ha rätt till ersättning för den skada som bestämmelsen medför enligt PBL 14 kap 10 §.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.
Berörda fastighetsägare föreläggs härmed att anmäla anspråk på ersättning. Tidsfristen för att inkomma med ersättningsanspråk är 2 mars – 10 maj 2020.

Om anmälan om ersättningsanspråk inte sker inom tidsfristen kan rätten till ersättning gå förlorad.

Anmälan om anspråk skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller msn@nynashamn.se

Upplysningar lämnas av kommunantikvarie Sanna Jonsson
sanna.jonsson@nynashamn.se
08-52068485

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp