Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-04-20

Detaljplan för Humlan 9 och del av
Nynäshamn 2:1

Planen vann laga kaft den 19 mars 2018

Planen möjliggör byggnation av fyra flerbostadshus med hyresrätter vid Gröndalsvikens station, södra Nynäshamn.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap § 5 eller 8 ÄPBL måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-04-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp