Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 med flera

Planen vann laga kraft den 20 november 2017

Gäller för område för Björsta 2:23 och 2:26 med flera, norr om Nynäshamn

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Björsta 2:23 och 2:26 med flera.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap § 5 eller 8 ÄPBL måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2019-04-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp