Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, flerbostadshus på Höjdgatan i centrala Nynäshamn

Planen har fått laga kraft den 3 juli 2020

Kungörelse

Vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras det för fler bostäder. Den nya detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar med underliggande parkeringsgarage. Totalt planeras det för cirka 70 lägenheter av varierande storlek och planen tillåter gruppbostäder såsom äldreboende. Enligt planen placeras husen kring en gemensam gård med grönytor runt om. Planen innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2019 att anta förslag till detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 (diarienummer KS/2018/0285/214).

Beslutet om antagande fick laga kraft: 2020-07-03

Här kan du läsa mer om detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp