Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för Kullsta 2 med flera, bostäder vid Nynäs Gård

Planen har fått laga kraft den 18 maj 2020

Kungörelse

Fastigheterna ligger vid Nynäsgårds station och avståndet till Nynäshamns centrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäs Gårds station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 100 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 att anta förslag till detaljplan för: Kullsta 2 med fler, bostäder vid Nynäs Gård (diarienummer: KF/2016/0217/214)

Beslutet om antagande fick laga kraft: 2020-05-18

Här kan du läsa mer om detaljplan för Kullsta 2

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2020-06-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp