Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera, samt upphävande av detalj-plan B 600

Planen vann laga kraft den 6 november 2019

Planområdet ligger i Lundby cirka 2 mil norr om Nynäshamn.

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenlig placering av allmänna ytor för bollspel och lek mm, i linje med hur marken används av de boende i området idag. Planen ska också skapa förutsättningar för att de boende ska kunna äga och sköta den gemensamma marken tillsammans.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 oktober 2019 att anta förslag till detaljplan för: Lundby 1:112 och 1:265 med flera, samt upphävande av detaljplan B 600. (diarienummer MSN/2015/0550/214)

Beslutet om antagande vann laga kraft: 2019-11-06.

Här kan du läsa mer om detaljplan för Lundby 1:112 och 1:265 med flera.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp