Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Detaljplan för Apotekaren 24

Planen vann laga kraft den 11 juli 2019

Planområdet är fastigheten Apotekaren 24 i Nynäshamns centrala delar längs Centralgatan och Lövlundsvägen. Planområdet är cirka 2400 kvadratmeter stort och består av ett befintligt hus med handel i bottenvåningen och bostäder i tre våningar ovanför samt en bergsknalle. Den nya detaljplanen för Apotekaren 24 medger att sex våningar får byggas på den del av fastigheten där det idag endast får byggas fyra våningar. Planförslaget medger ca 1500 kvadratmeter utökad yta för bostadsändamål mot tidigare gällande detaljplan för fastigheten.

Syftet med detaljplanen är att öka det tillåtna våningsantalet på fastigheten Apotekaren 24 från fyra våningar till sex våningar för att möjliggöra fler bostäder i centrala Nynäshamn.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att anta förslag till detaljplan för: Apotekaren 24 (diarienummer KS/2018/0506/214)

Beslutet om antagande vann laga kraft: 2019-07-11.

Här kan du läsa mer om detaljplan för Apotekaren 24.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp