Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ändring av detaljplan (Dp 769)
för Mejseln 11 och 12

Planen vann laga kraft den 30 november 2018

Planområdet är fastigheterna Mejseln 11 och 12, beläget i norra Nynäshamns stad. Området ligger mellan järnvägen i öst och Nynäsvägen i väst. Det är cirka 200 meter till Nynäsgård station.

Detaljplanering för fastigheterna Mejseln 11 och 12 avser upphävande av fastighetsindelning, fastställd 19 januari 1976. För området gäller ändamålet handel. Området ska även fortsättningsvis användas för handelsändamål varför ingen ändring av gällande detaljplan är aktuell

Planen antogs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott: 2018-11-08
Planen vann laga kraft den 2018-11-30

Diarienummer 2018-0407/214

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Mejseln 11 och 12

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2019-04-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp