Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Detaljplan för delar av kvarteren av Telegrafen och Vaktberget

Planen vann laga kraft den 23 maj 2018

Planområdet utgör en del av Ericssons tidigare industriområde i den nordöstra delen av Nynäshamns stad.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap § 5 eller 8 ÄPBL måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2019-04-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp