Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella detaljplaner som vunnit laga kraft

Här finner du lista med de aktuella detaljplanerna som har vunnit laga kraft. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap § 5 måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Följande detaljplaner har vunnit laga kraft

Sidan granskad 2018-02-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp