Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavlan

Här finns sedan 1 januari 2018 Nynäshamns kommuns officiella anslagstavla.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas längre ner på sidan.

Innehållsförteckning:

______________________

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-13
  Instans : Kommunfullmäktige, §§ 1-4, 6-10 och 12-16
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-21
  Sista datum för överklagande : 2020-03-13
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansli

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-13 § 5
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-14
  Sista datum för överklagande : 2020-03-06
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning


Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges sammanträden
Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges delegationsbeslut
Kommunstyrelsen
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-20
  Instans : Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-21
  Sista datum för överklagande : 2020-03-14
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-13
  Instans : Kommunstyrelsen, temadag
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-20
  Sista datum för överklagande : 2020-03-13
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-06
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-10
  Sista datum för överklagande : 2020-03-03
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-06, § 19
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 19
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-06
  Sista datum för överklagande : 2020-02-27
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Det finns just nu inga anslag för kommunstyrelsens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för kommunstyrelsens delegationsbeslut
Barn-och utbildningsnämnden
Det finns just nu inga anslag för barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-01-29
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-03
  Sista datum för överklagande : 2020-02-25
  Förvaringsplats för protokollet : BUF/Kof plan 4 hus A


 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-01-13
  Instans : Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2020-01-13
  Sista datum för överklagande : 2020-02-04
  Förvaringsplats för protokollet : Kultur- och fritidsavdelningen


Det finns just nu inga anslag för kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut
Socialnämnden
Det finns just nu inga anslag för socialnämndens delegationsbeslut

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Detaljplaner ute på samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Detaljplaner ute för granskning

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

Kungörelse i lov och förhandsbesked

Det finns just nu inga aktuella underrättelser eller kungörelser i lov eller förhandsbesked.

Underrättelse i lov och förhandsbesked

Det finns just nu inga aktuella underrättelser eller kungörelser i lov eller förhandsbesked.
Valnämnden
Det finns just nu inga anslag för valnämndens justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för valnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för valnämndens delegationsbeslut
Överförmyndarnämnden
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-01-29
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2020-01-31
  Sista datum för överklagande : 2020-02-21
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens delegationsbeslut
Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.
» Södertörns brandförsvarsförbund anslagstavlalänk till annan webbplats

Södertörns upphandlingsnämnd
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-01-29
  Instans : Södertörns upphandlingsnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-10
  Sista datum för överklagande : 2020-03-02
  Förvaringsplats för protokollet : Haninge kommunhus, kommunstyrelsens kansli

Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds sammanträden
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds delegationsbeslut
Samordningsförbundet Östra
Södertörn
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2020-02-04
  Instans : Samordningsförbundet Östra Södertörn
  Datum för tillkännagivande : 2020-02-21
  Sista datum för överklagande : 2020-03-13
  Förvaringsplats för protokollet : Samordningsförbundets kansli, 136 81 Haninge

Det finns just nu inga anslag för Samordningsförbundet Östra Södertörns delegationsbeslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.
» Södertörns miljö- och hälsoskyddförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Övriga tillkännagivande
Det finns just nu inga övriga anslag
Prenumerera på uppdateringar i Anslagstavlan

Skriv in din e-postadress så får du meddelande via mejl när något uppdaterats på anslagstavlan.

Hantera prenumeration
Överklaga beslut enligt kommunallagen

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerat informationen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Domstolen kan upphäva kommunens beslut om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.   
Sidan granskad 2019-09-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp