Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Framtidsvisionen - Nynäshamn 2030

Nynäshamn – där havet och livet möts

Nynäshamn är den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring. Här finns utrymme för både gemenskap och utveckling.

Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna ge en vägledning till boende och verksamma i kommunen, men också till omvärlden, om vad kommunen strävar efter och vill uppnå.

Berättelse om visionen

En unik variation

Nynäshamn har det bästa av Sverige på en och samma plats. Genom att bygga vidare på varje kommundels unika kvaliteter har det skapats en helhet som erbjuder något för alla och en variation som är unik i sitt slag. En kvalitet som låter tala om sig även utanför Sveriges gränser.

En naturlig etableringsort för företag

De olika hamnarna i Nynäshamn tar världen till Nynäshamn och Nynäshamn ut i världen. Kommunen har ett utvecklat samarbete med ett antal viktiga hamnstäder runt Östersjön och utvecklar tillsammans gemensamma strategier för miljö-vänligare sjöfart samt hållbar handel, logistik och besöksnäring. Det medför att Nynäshamn blivit den naturliga etableringsorten för företag att välja, eftersom hållbarhetsperspektivet inom produktion, transporter och socialt ansvarstagande ger viktiga konkurrensfördelar på världsmarknaden.

En levande kommun

Det finns ett rikt och varierat service- och handelsutbud, som skapar känslan av en levande kommun. Människor söker sig till Nynäshamn för att få det goda i livet; ett bra jobb, en aktiv fritid och nära till både kultur och natur. En kvalitativ skola ger varje barn förutsättningar att växa till bildade och självständiga individer.

Ett välkomnande klimat

Många kreativa människor lockas av den fantastiska miljön, de många mötesplatserna och det välkomnande klimatet. Genom aktiva och nytänkande insatser är den sociala sammanhållningen stark, vilket bidrar till både stolthet och framtidstro. Välfärdstjänsterna för äldre skapar både en känsla av frihet och trygghet.

Nära till det viktiga i livet

I Nynäshamn finns plats för både gemenskap och utveckling. Här är det nära till det viktiga i livet.

Sidan granskad 2017-03-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp