Lyssna på sidan Lyssna

Alhagens våtmark

Alhagens våtmark är en del av Nynäshamns reningsverk. Det är också ett rekreationsområde med ett rikt växt- och djurliv och sex kilometer gångvägar.

Våtmark

Alhagens våtmark.

Alhagens våtmark är en del av Nynäshamns reningsverk. Här omvandlar naturliga processer det gödande kvävet i avloppsvattnet till harmlöst luftkväve.

Alhagen är också ett naturskönt rekreationsområde för kommunens invånare. För att du som besökare på nära håll skall kunna studera det rika växt- och djurlivet finns det totalt sex kilometer gångvägar genom anläggningen. Från Pagodvägen får du en fin utsikt över den nedre våtmarken. Vill du komma närmare vattnet kan du välja att ta dig längs med de vallar som skiljer våtmarkens dammar åt.

Å som rinner i ett litet vattenfall en solig dag.

Rikt fågelliv

Våtmarkens rika miljöer lockar mängder med änder, vadare och småfåglar. Under våren rastar stora vadarflockar i det grunda område som kallas Starrträsk. Här söker också simänder som gräsand, kricka och skedand föda. Har du tur kan du få se en brun kärrhök segla över området.

I de lite djupare delarna av Stordammen och Skålpussen trivs dykänder, framförallt knipan med sin karaktäristiska vita kindfläck. På öarna kan du få se drillsnäppor, som lyfter med ett gällt drillande och flyger sicksackandes fram och tillbaka över dammarna. I de blöta alkärren i Vassträsk häckar stjärtmes. Här finns också den ovanliga mindre hackspetten. Liksom många andra fåglar gynnas den av stående död ved, där den söker efter skalbaggslarver och andra insekter. För att hjälpa hackspetten har vi låtit de stora lövträd som överdämts av våtmarken stå kvar.

Tanken bakom Alhagens våtmark

Många av de naturliga våtmarksbiotoperna i landet har försvunnit på grund av att många våtmarker har använts till odling. Här i Alhagen har kommunen försökt återskapa denna spännande miljö med en mångfald av naturtyper. I Alhagen möts våtmarkens vattenspeglar och friska vegetation av dramatiskt branta bergssidor och rika skogsmiljöer. Redan innan våtmarken anlades fanns här en mångfald av biotoper, livsmiljöer, som hyste en rad mindre vanliga djur och växter. En grundläggande ambition i våtmarksprojektet har varit att anpassa anläggningen till den omgivande miljön och att skapa en variation i landskapsrum och en mångfald av naturtyper.

Sidan granskad 2020-08-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp