Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-04-20

Kommunen tar emot 104 nyanlända i år

Nynäshamns kommun ska ta emot 104 nyanlända personer i år. Det enligt en ny lag som trädde i kraft 1 mars som säger att fördelningen av antalet nyanlända ska vara jämn mellan landets alla kommuner.

Främsta anledningarna till den nya lagen är just att fördelningen av nyanlända blir jämnare mellan landets kommuner. Likaså att personer som har beviljats uppehållstillstånd ska få bostäder och inte bor kvar på asylboenden som är avsedda för asylsökande, vilket har förekommit. Åtgärderna ska förbättra nyanländas etablering i samhället.

Vad innebär den nya lagen för kommunen?
– Nynäshamns kommun ska ordna bostad och sköta mottagandet för de 104 personerna samt ansvara för skola och barnomsorg. Arbetsförmedlingen har också ett ansvar som innebär att den står för olika etableringsinsatser under två år, säger Nynäshamns kommuns flyktingsamordnare Christian Wigren.

Kommer det att komma 104 nyanlända varje år?
– Nej, det kommer 104 personer i år. Hur många som kommer nästa år beror på hur många personer som beviljas uppehållstillstånd, säger Christian Wigren.

Boende till ensamkommande

Förutom ansvaret att ordna boende för de 104 personerna ska kommunen även ordna bostad för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Under förra året anvisades totalt 100 ensamkommande till Nynäshamn, varav 85 kom under årets sista sex månader. Det kan jämföras med den planerade mottagningen på 12 barn under hela året. Hittills i år har har 7 ensamkommande barn och ungdomar kommit.

Eftersom så många kom till Sverige främst i höstas var många kommuner – däribland Nynäshamn - tvingade att placera flera av ungdomarna i andra kommuner. Då antalet ensamkommande har minskat markant jämfört med förra året jobbar Nynäshamns kommun nu intensivt för att många av barnen som har placerats i andra kommuner ska få boende i Nynäshamn. Det för att säkra kvaliteten för ungdomarna och för att kunna säkerställa att kommunen lever upp till sina skyldigheter.

På Länsstyrelsens och riksdagens webbplatser finns mer information om den nya lagen. Se Länkar.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-02-01
Sidansvarig: Åsa Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp