Gröndals­skolan
Gröndals­skolan

Välkommen till Gröndals enhet

Gröndalsskolan och Humlegårdsskolan

Gröndals enhet har elevens utveckling i fokus. Vårt dagliga arbete bygger på formativt lärande. Utifrån ständig återkoppling och reflektion kring elevernas lärande skapas den framåtsyftande planen.

Gröndals enhet möter varje elev utifrån vars och ens nivå och förutsättningar för att eleven ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Interaktiva lärverktyg, anpassningar och en-till-en-undervisning är möjliga vägar i detta arbete.

Lärandemiljön på Gröndals enhet främjar elevernas aktiva deltagande och ansvar för det egna och gemensamma lärandet. Tydliga mål, gemensamt förhållningssätt och arbetsro är framgångsfaktorer i det arbetet.

Skolutvecklingen vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Utifrån aktuell forskning analyserar och utvecklar vi ständigt vårt arbete inom Gröndals enhet.


Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp