2016-02-17

Revidering av riktlinjer för barnomsorgsregler

Från och med 1 februari finns det nya reviderade riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Riktlinjerna beskriver vad som gäller för ansökan, placering, vistelsetid och uppsägelse med mera inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Gäller för barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun.

Det som reviderats är:

  • Förändrad taxa på grund av ändrade regler gällande statsbidrag för maxtaxa.
  • Förtydligande om när man kan söka nattis (barnomsorg på obekväm arbetstid)
  • Fastställande av datum för flytt från förskola till skola och fritidshem.
    Nytt är: barn som fram till den 14 augusti är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg erhåller automatiskt fritidshem från och med
    den 15 augusti om platsen inte sägs upp.

Text: Jeanette Eliasson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-03
Sidansvarig: Jeanette Eliasson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp