Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så vill ungdomar utforma Nynäshamn

Politiker och tjänstemän besökte våren 2013 tre skolor i Nynäshamn för att uppmuntra eleverna att engagera sig i utvecklingen av Nynäshamn. Eleverna gav mängder med förslag på hur staden kan förbättras. Några önskemål är att det ska finnas fler butiker, nattöppet ungdomscafé, volleybollag och restaurangerna McDonalds och Max. Besöken och förslagen ingick i ungdomsprojektet Skapa rum som du kan läsa om här.

Plansch

Nynäshamns kommun är en av tolv kommuner i landet som sommaren 2012 utsågs till pilotkommun för en satsning på ungdomar. Sveriges ungdomsråd står bakom projektet som syftar till att få fram metoder som gör det enklare för ungdomar 13-18 år att påverka och delta politiskt i den kommun de bor i.

Alla frågor och svar finns nedskrivna

Nynäshamns uppgift var att hitta mötesplatser där ungdomar, politiker och kommunala tjänstemän kunde träffas och där ungdomarna fick en chans att påverka. Mötesplatserna blev tre skolors korridorer och klassrum. I februari och mars år 2013 besökte flera tjänstemän och politiker Gröndalsskolan, Viaskolan och Nynäshamns gymnasium. Eleverna fick svara på kommunens förutbestämda frågor och tjänstemännen och politikerna fick svara på de frågor eleverna hade. Alla frågor och svar finns nu samlade i två dokument som du hittar till höger.

Ungdomarnas förslag med i visionen för Nynäshamn

Ungdomarnas svar är ett viktigt underlag i det pågående arbetet med fördjupningen av översiktsplanen som innehåller visioner om hur Nynäshamns stad ska utvecklas. Planen ska vara färdig under 2015.

— Vi kommer att ta med önskemålen när vi arbetar med visionen för Nynäshamns stad och försöka hitta platser där de önskade aktiviteterna passar. För att öka möjligheterna att genomföra önskemålen ska vi framföra dem till de ansvariga, säger Heli Rosendahl, Nynäshamns kommuns projektledare för planen.

Kan ni politiker använda förslagen redan nu?

— Det är uppenbart att det finns en stor önskan om fler affärer och hamburgerrestauranger. När vi har dialoger med företag som ska etablera sig här är det viktigt att föra fram ungdomarnas önskemål och förslag. Vi kan även närma oss vissa företag mer intensivt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). 

Tanken med Sveriges ungdomsråds projekt är att de tolv kommunerna ska börja använda sig av varandras olika metoder som alla alltså går ut på att göra det enklare för ungdomar att delta politiskt i den kommun de bor i.

Vad kan ungdomar i Nynäshamn som vill fortsätta att påverka, göra nu?

— I Nynäshamn har vi ett ungdomsfullmäktige som man kan engagera sig. Sen kan man höra av sig på olika sätt, bland annat genom att mejla till oss politiker och söka upp oss på sociala medier, säger Anna Ljungdell.

Foto: Hanna Mi Jakobsson

Harry Bouveng.

..oppositionsrådet Harry Bouveng (M)...

Heli Rosendahl.

Heli Rosendahl, ansvarig för fördjupningen av översiktsplanen var på skolorna för att prata med eleverna, liksom....

Anna Ljungdell (S).

....och kommunstyrelsen ordförande Anna Ljungdell (S).

Sidan granskad 2015-07-15
Sidansvarig: Åsa Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp