Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Vi vill att stadens grönska, parker och natur ska utvecklas på bästa möjliga sätt när staden utvecklas. Därför tar vi fram en Grönstrukturplan för Nynäshamns stad.

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

Grönstrukturplanen beskriver Nynäshamns stads parker och grönområden och hur kommunen vill att de ska utvecklas till 2030.

Aktuellt med planen

Planen var ute på samråd juni-september 2015 och granskning under januari-februari 2017. Synpunkterna som kommit in kommer nu att sammanställas, i ett så kallat gransknings-utlåtande. Planen ska upp för beslut i kommunfullmäktige den 18 oktober.

Cirka 100 grönområden har inventerats

Under arbetet med planen har cirka 100 av stadens grönområden inventerats. Planen baseras även på enkäter med boende, förskolor och skolor om hur de upplever och använder grönområdena. Arbetet med grönstrukturplanen är delvis finansierat med regeringens medel för lokala naturvårdsåtgärder, ett så kallat LONA-bidrag.

Kartläggningen visar att det finns många värdefulla grönområden och annan grönska i staden, men grönstrukturen de bildar behöver bli mer sammanhängande. Grönområdena behöver bli mer tillgängliga för oss människor och gynna spridningen av växter och djur bättre. Omväxlingen mellan grönområdena behöver också förstärkas på olika sätt.

Fyra nya stadsparker föreslås

Fyra stadsparker föreslås till exempel utvecklas. Svandammsparken, Stadsparken, Kamelparken och Estö Park (på platsen för Estös före detta idrottsplats). Stadsparkerna ska fungera som välanvända vardagsrum och kan bli en del av stadens ansikte utåt för besökare och turister. Stadsparkerna kompletteras av ett antal kvartersparker, som framförallt är till för dem som bor nära. I planen ges fler konkreta förslag på hur grönstrukturen kan förstärkas. Här anges också en övergripande strategi för hur grönstrukturen kan utvecklas.

Sidan granskad 2017-10-18
Sidansvarig: Hanna Lilja

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp