Byggnader

All byggnation styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Lagen talar om hur byggnader skall anpassas till natur- och kulturvärdena på platsen, men även hur tillbyggnader skall anpassas till befintlig bebyggelse.

I kommunen finns en bebyggelseinventering som i princip omfattar alla byggnader byggda före 1930. Här har man också gjort en kulturhistorisk värdering i tre klasser; omistlig, värdefull eller intressant.

Dessa två dokument utgör underlag vid beredningen av bygglovärenden.

Vill du veta om ditt hus har kulturhistoriska värden eller behöver du råd vid ombyggnation kontakta Maria Landin.

Västerby

Exempel på hus som har anpassats till kulturmiljön och omgivande bebyggelse i Västerby. Huset till vänster är byggt 2002, det högra i början av 1800-talet.

Foto: Maria Landin.

Sidan granskad 2016-04-27
Sidansvarig: Maria Landin

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp