Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tillgänglig fritid för alla

 

Tillgänglig fritid för alla påverkar, utvecklar och bygger broar till kultur och fritidslivet för barn, ungdom och unga vuxna.

 

Logga för tillgänglig fritid för alla

Mål och syfte med utvecklingsarbetet

Fritiden har stor betydelse för inflytande, delaktighet och för en förbättrad hälsa. Det är därför viktigt att fler barn, ungdomar och unga vuxna får möjlighet till ledarledd fritid.
I broschyren till höger kan du läsa mer om tillgänglig fritid för alla.

Vi vill möjliggöra detta genom att:

  1. Samverka med föreningslivet och andra organisationer för att skapa nya flexibla (anpassbara) och tillgängliga arenor för kultur och fritidsaktiviteter.
  2. Öka kompetensen (skickligheten) hos kultur och fritidsaktörer vad gäller funktionsnedsättning , ungdomskultur och HBTQ-perspektivet med flera.
  3. Att öka tillgängligheten i aktiviteter för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

Vi arbetar utifrån tre nivåer:

  1. individnivå
  2. gruppnivå
  3. samhällsnivå

Vårt arbete omfattat två delar:

  1. Att skapa en tillgängligare fritid för barn, ungdom och unga vuxna med funktionsnedsättning.
  2. Att skapa en tillgängligare fritid för att öka aktivitetsnivån för alla barn, ungdomar och unga vuxna.

För att kunna nå barn, ungdomar, unga vuxna och våra olika samverkansparter är de mobila fritidsledarna och fritidskonsulenten viktiga inslag i arbetets två delar.


Sidan granskad 2017-10-06
Sidansvarig: Sune Hamrin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp