2017-11-08

Ökat antal vildsvin i tätorten

Den senaste tiden har allt fler kommuninvånare hört av sig till kommunen och rapporterat problem med vildsvin, rådjur och dovhjort inne i Nynäshamns tätort. Det är både fastighetsägare som har problem med djur som förstör i trädgårdar och invånare som känner sig otrygga på allmän plats, framförallt på grund av vildsvin.

- Vilda djur är visserligen inte kommunens ansvar rent generellt, men som markägare har vi ett intresse av att antalet vilda djur regleras till nivåer som är lämpliga. Det handlar till exempel om att minska skador i trädgårdar, odlingar, åkergrödor och skog samt risk för olyckor eller för den delen möten som ger upplevelser av otrygghet. Tillsammans med övriga markägare, och kanske framförallt hus- och villaägare, finns det några konkreta saker som vi faktiskt kan göra, säger Peter Svedberg, kommunens markförvaltare.

Under hösten har huvuddelen av de ärenden som inrapporterats kommit från Nynäshamns södra delar, framförallt i och kring Estö. Det har framförallt handlat om vildsvin som upplevts som orädda och för närgångna där de som rapporterat problemen helst önskar att de ska skjutas.

- Att bedriva jakt inom tätbebyggt område är inte lämpligt av fler skäl. Det handlar om säkerhet, risker och upplevelser av otrygghet, både för allmänhet, närboende och jägare. Vildsvin är i grunden väldigt skygga, men också intelligenta djur som kan anpassa sig till nya förhållanden för att få mat eller hur de upplever risken att bli angripna. I normalfallet är människan farlig för vildsvin, men det vi nu upplever är att djuren lär sig att inte vara rädda för människor som de möter eftersom de inte blir angripna. Så vitt jag vet har ingen människa skadats av vildsvin annat än i jaktsituationer, men däremot hundar. Vi uppmanar därför som alltid att hundar ska vara kopplade.

Istället har kommunen diskuterat problematiken med Nynäshamns Viltvårdslag och beslutat att införa utfordring på Lövhagen i syfte att locka vildsvin från tätorten. En utfodringsplats ger möjligheter att identifiera och styra var vildsvinen rör sig och att anpassa avskjutningsplatser längs stigar som leder till dit. Samma metod används sedan våren 2017 för Hacktorpsområdet med utfodring vid Kalvö, ett arbete som kommer fortsätta under jaktåret 2017/2018.

Viltvårdslagets jourberedskap

Kommunen har sedan många år tillbaka ett avtal med Viltvårdslaget i Nynäshamn. De ansvarar för åtgärder och hantering av vilda djur på kommunens mark och inom detaljplanerat område.

- Viltvårdslaget har jourberedskap 24 timmar om dygnet. Om du hittar ett skadat djur eller känner dig otrygg inne i tätbebyggt område på grund av vilda djur kan du ringa deras jourtelefon. De åker då ut och undersöker området och försöker skrämma iväg djuren. Avskjutning kan förekomma, men som sagt inte i tättbebyggt område. Det är upp till jägaren att bedöma situationen från fall till fall.

Vilvårdslagets jourtelefon nås på 076-125 88 50.


Det här kan du göra

Fastighetsägare kan bidra till att hålla de vilda djuren borta från tätbebyggt område genom att minska djurens intresse av att komma in i bebyggelsen. Kommunens marförvaltare uppmanar alla hus- och villaägare att:

  • Snabbt plocka undan fallfrukt på tomten
  • Enbart använda slutna kompostsystem
  • Se över sina fågelbord - många börjar nu på hösten lägga ut fröer och annat på fågelbord – se då till att enbart fylla på dagsbehovet och förhindra eller städa undan frön och mat som sprätter ut och faller till marken
  • Se över sina soptunnor – förankra eller placera soptunnor så att de inte kan vältas omkull

Men det som är allra effektivast mot vildsvin och rådjur är elstängsel som kan placeras utmed tomtgränsen och som inte kräver bygglov.

- De behöver inte vara speciellt höga, 40 centimeter med två eltrådar räcker, och de kan med fördel regleras till att enbart vara strömförande nattetid, säger Peter Svedberg. Tänk också på att förse stängslet med varningsskyltar och att anpassa spänningen till syftet, alltså att hålla djuren borta.

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-11-17
Sidansvarig: Annie Skytt

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp