2017-02-24

Färre nyanlända än beräknat

Totalt anvisas 94 nyanlända till Nynäshamn i år. Det innebär att antalet så kallade anvisningar har sänkts.

Migrationsverket har gjort beräkningar av hur många nyanlända som kommer att bosätta sig i Sverige i år. Med bland annat beräkningen som grund görs en fördelning av nyanlända i landets kommuner. Enligt tidigare fördelning skulle Nynäshamns kommun ta emot 123 nyanlända i år, nu har antalet sjunkit till 94.

- Antalet asylsökande i Sverige har minskat, det gör att kommunerna får sänkta anvisningar av nyanlända, säger Nynäshamns kommuns flyktingsamordnare Christian Wigren.

Hänsynstaganden vid fördelningen

Vid fördelningen av nyanlända tas även hänsyn till arbetsmarknadsförutsättningar, sammantaget mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Även antalet personer som bor i så kallat Ebo – eget boende som den nyanlända har ordnat själv beaktas.

Nyanländ är en person som har sökt asyl och som har beviljats uppehållstillstånd och bosätter sig i Sverige.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-02-24
Sidansvarig: Åsa Eriksson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp