2017-02-15

Samhällsorientering för nyanlända nu i Nynäshamn

Nu erbjuds nyanlända 60 timmars samhällsorientering i Nynäshamn. Tidigare fick nyanlända åka till andra kommuner för att få utbildningen.

Tre personer sitter vid dator.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Alla kommuner har ansvar för att nyanlända erbjuds minst 60 timmars
samhällsorientering. Syftet med utbildningen är att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiska saker i vardagslivet.

Kurser på arabiska under våren

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån hållas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. I Nynäshamn hålls vårens utbildningar på arabiska. Det pågår en utbildning just nu men det startar fler under våren: 13 mars samt 24 april. För den som inte talar arabiska erbjuds utbildning på hemspråk in en närliggande kommun.

Även hälsoutbildning

Utöver de 60 timmarna i samhällsorientering erbjuds nyanlända 12 timmars utbildning inom hälsa och friskvård.

Anmälan

Den som är elev, eller skriver in sig som elev, på Svenska för invandrare (SFI) på Nynäshamns kompetenscentrum (NKC) anmäler sig till Natalija Fyedyechkina. Kontaktuppgifter finns i rutan Kontakt.

Under rubriken Länkar finns länk till mer information på NKC:s webbsida.

Text: Åsa Ericsson 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-02-17
Sidansvarig: Åsa Eriksson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp