Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Arbete och utvecklingscenter - för dig med försörjningsstöd

För dig som har försörjningsstöd erbjuder Arbets- och utvecklingscenter (AUC) olika insatser och aktiviteter för att du ska bli självförsörjande.

Om du har behov av insatser från oss skickar din handläggare på enheten för försörjningsstöd ett uppdrag till oss. AUC finns på Lövlundsvägen i centrala Nynäshamn och erbjuder dig insatser både i grupp och enskilt. AUC samverkar med andra aktörer, myndigheter och arbetsplatser.

Insatser i grupp

- Uppstartskurs

Syftet med kursen är att du ska komma igång, få perspektiv på din situation och hitta nya vägar till egen försörjning. När kursen är avslutad är det tänkt att du ska ha en realistisk (verklighetstrogen) planering för att komma vidare.

- Jobbsök

Insatsen riktar sig till dig som är redo att söka arbete för att bli självförsörjande. Syftet med Jobbsök är att du självständigt eller med stöd, regelbundet och aktivt söker arbete för att komma ut på arbetsmarknaden.
Fler grupper kan startas vid behov.

Individuella insatser

- Motivation, stöd och livsorientering

Syftet med insatsen är att du får enskilt stöd för att göra förändringar i din livssituation och stärka dina möjligheter att på längre sikt kunna ta del av arbetsinriktade insatser eller söka sjukersättning.

- Kontakt med Arbetsförmedlingen

Vi erbjuder dig enskilt stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen för att öka dina möjligheter att ta del av deras utbud av insatser och stöd för att du ska komma ut i arbete eller studier. 

- Arbetsträning

Syftet med insatsen är att du ska få prova att arbeta utifrån din egen förmåga både när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Vid beslut om arbetsträning har din konsulent regelbunden handledning och uppföljning tillsammans med dig och arbetsplatsen. 

- Praktik

Insatsen och praktikplaceringen sker i samverkan med Arbetsförmedlingen för dig som står nära arbetsmarknaden och har förmåga att arbeta, är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Vid beslut om praktik har din konsulent regelbunden uppföljning tillsammans med dig och arbetsplatsen. 

- Offentlig Skyddad Anställning

Offentlig skyddad anställning bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, AUC och Enheten för försörjningsstöd och riktar sig till dig som har behov av stöd under anställningen. Syftet är att du under anställningstiden ska få möjlighet att utveckla din befintliga kompetens (skicklighet) och bygga på med nya kunskaper och erfarenheter, samt eventuellt börja studera. 

- Alla i Arbete

Alla i arbete är en anställning i Nynäshamns kommuns egna verksamheter. »Läs mer om Alla i arbete.

- Säkerställande av insats

Syftet med insatsen är att du under en begränsad period ska få möjlighet till fortsatt stöd av din konsulent för att behålla arbete och studier och fortsätta vara självförsörjande. 

Var med och bestäm genom Inflytanderådet

Hos oss är det viktigt att alla ska kan få vara med och tycka till för att vi ska förbättra oss och vår verksamhet. Du kan få en viktig roll i vårt så kallade inflytanderåd. Inflytanderådet träffas en gång i månaden och består av cirka 12 personer. Är du intresserad av att veta mer om insatserna eller vara med i inflytanderådet, kontakta Saija Winsa.

Sidan granskad 2017-09-05
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp