Dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan som är en förenklad form av bouppteckning.

Finns det tillgångar i dödsboet ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckning kan man antingen göra själv eller via till exempel en jurist. När bouppteckningen är klar skickas den till Skatteverket.

Finns det inga tillgångar efter att begravningskostnaderna är betalda eller om tillgångarna inte räcker till ska en dödsboanmälan upprättas av kommunens dödsboutredare.

Tänk på att

 • När en person avlider kallas den dagen för dödsdagen.
 • Allt som finns på bankkonton och lösöre äger de som ärver den avlidne, även kallade dödsbodelägarna.
 • Efterlevande sambo är dödsbodelägare endast när det gäller bostad och bohag som införskaffats för gemensamma bruk.
 • Inga fakturor eller övriga skulder/räkningar ska betalas efter dödsdagen. Skulder och räkningar kallas även fordringar. Det är viktigt att alla autogiron sägs upp omedelbart.
 • Får man en fordring adresserat till den avlidne personen, dödsboet, kan man kontakta dem som skickat fakturan, fordringsägaren, och säga att personen avlidit och att en dödsboanmälan eller bouppteckning kommer att upprättas. Då förlänger fordringsägaren förfallodatumet utan att man får en påminnelseavgift.
 • Dödsbodelägarna ser till att eventuella husdjur omhändertas.
 • Om inte tillgångarna i dödsboet räcker till för att täcka begravningskostnaden kan dödsbodelägaren/dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd i den kommun där den avlidne var bosatt.

Handlingar som kan behöva lämnas in vid en dödsboutredning (kopior)

 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt).
 • Den senaste deklarationen (beställs från Skatteverket om den inte finns tillgänglig).
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift om banktillgångar på dödsdagen och utbetalningar som inkommit till dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgifter om eventuella fordon.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen.
 • Uppgift om innestående fordringar till exempel skatteåterbäring.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Offert eller faktura på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuellt äktenskapsord.
 • Om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuellt inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Eventuellt bouppteckning efter tidigare avliden maka/make.
 • Eventuellt efterlevande make/registrerad partners tillgångar och skulder.
Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp