Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-12-21

9 av 10 nöjda med äldreomsorgen

9 av 10 personer är nöjda med äldreomsorgen. Det visar den nationella enkät som gick ut till brukare inom äldreomsorgen under våren. 

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till brukare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Frågorna handlar bland annat om bemötande, delaktighet, möjlighet att välja utförare och information inom äldreomsorgen. I enkäten har brukarna även möjlighet att framföra sina övriga synpunkter. Privata företag inom hemtjänsten är med i sammanställningen av enkätsvaren.

Svarsfrekvensen är 65.4 % för hemtjänst och 53.3 % för vård- och omsorgsboende, vilket är lägre än förra året.

Sammanfattning vård- och omsorgsboende

 • Andelen nöjda har ökat något från 2015. Nu uppger nästan nio av tio att de är nöjda med sitt äldreboende.
 • Det är en hög andel som får ett gott bemötande (95 %), är trygga på sitt boende (85 %) och som känner förtroende för personalen (89 %).
 • 80 % är nöjda med maten, vilket är högre än andra kommuner i Stockholms län, där motsvarande siffra är 72 %.
 • Nästan 40% uppger att personalen inte meddelar om tillfälliga förändringar i förväg, vilket är en försämring från 2015.

Sammanfattning hemtjänst

 • Nio av tio är nöjda med sin hemtjänst.
 • 99 % får alltid eller oftast ett gott bemötande.
 • Andelen personal som brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar är lägre i kommunens hemtjänst än i privat hemtjänst.
 • 83 % tycker att  personalen har tillräckligt med tid
  för att kunna utföra sitt arbete, vilket är något högre än andra kommuner i Stockholms län, där motsvarande siffra är 80 %.
 • Andelen som vet vart de ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten har minskat.

Resultatet leder till förbättringar

Resultatet av brukarenkäterna redovisas både i socialnämnden och i respektive verksamhet och ligger till grund för det förbättringsarbete som ständigt pågår. Till höger på den här sidan hittar du en sammanfattning för Nynäshamns kommun. Resultaten i sin helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialförvaltningen vill tacka alla som har svarat på enkäten och önska alla en God Jul!

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-01-27
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp