2017-07-13

Rapport om effekterna av Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark färdig

Företaget WSP har på uppdrag av Nynäshamns kommun undersökt effekterna av Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark. Nu är rapporten färdig och finns att läsa här.

Nynäshamn står inför en spännande framtid. Stockholm Norvik Hamn byggs i kommunen och första fartyg beräknas anlöpa år 2020. Intill hamnen ska Norvik logistik- och företagspark etableras och beräknas vara i fullt utbyggd år 2030. Sammantaget skapar detta nya förutsättningar och möjligheter för Nynäshamn och med tanke på denna händelserika närtid behöver kommunen ha beredskap för att dra nytta av denna expansiva period.

Det är företaget WSP som har gjort undersökningen på uppdrag av Nynäshamns kommun i syfte att belysa nuläge och föreslå vägar framåt. Rapporten innehåller bland annat beräknad ökning av arbetstillfällen och befolkning samt förväntat behov av bostäder.

Rapporten innehåller även intervjuer med lokala företagare. Resultatet av intervjuerna visar bland annat att företagarna är nöjda med etableringen av hamnen och att de vill kunna expandera och därför är i behov av verksamhetsmark.

Du hittar rapporten "Nynäshamn - nuläge och vägar framåt" under rubriken Dokument

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-10-12
Sidansvarig: Linnéa Gustavsson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp