2017-04-25

Nynäshamns kommun klättrar i servicemätning

Nynäshamns företagare har tyckt till om hur de upplever kommunens service. Resultatet av undersökningen visar att Nynäshamns kommun har klättrat från plats 154 till 108 det senaste året.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stockholm business alliance (SBA) som har genomfört serviceundersökningen Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016. Syftet med den årliga undersökningen är att löpande följa upp kommunens service till näringslivet samt fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden.

De 115 företagare som har svarat på enkätfrågorna har alla varit i kontakt med Nynäshamns kommun inom något eller några av områdena bygglov, markupplåtelse, brandtillsyn, miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. De svarande betygsatte information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultaten redovisas dels i en ranking, dels i ett så kallat nöjd-kund-index (NKI) – och Nynäshamns kommun klättrar inom båda områdena. Mellan åren 2015 och 2016 har kommunen avancerat från plats 154 till 108 på rankinglistan. NKI har förbättrats från betyget 65 till 68 under samma period. Maximalt betyg är 100.

–Det är glädjande att vi är på rätt väg. Arbetet med att förbättra dialogen med näringslivet har gett resultat. Vi har dock fortfarande en del att jobba på, framför allt när det gäller bygglov. Avdelningen har varit underbemannad i Nynäshamn, liksom i många andra kommuner, men nu har vi ny bygglovschef och fler bygglovshandläggare på plats så förutsättningarna är goda för ytterligare förbättringar framöver, säger Nynäshamns kommuns näringslivschef Jonas Karlsson.

Tack för ert deltagande

Nynäshamns kommun vill rikta ett stort tack till er företagare som svarat på enkäten som ligger till grund för mätningen. Era synpunkter är mycket viktiga och ger kommunen betydelsefull information för det fortsatta arbetet för ett bättre företagsklimat.

Det händer nu

Nynäshamns kommuns näringslivsfunktion kommer inom kort att bjuda in de olika myndighetsområdena för redovisning av undersökningen samt dialog kring det fortsatta arbetet.

Text: Linnea Gustavsson och Åsa Ericsson.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-04-28
Sidansvarig: Linnéa Gustavsson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp